PRESSITEADE: 22.11.2017 – Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ

Üha enam pälvivad avalikkuse ja riigivõimu esindajate tähelepanu noored, kelle elu ei ole läinud plaanitult. 15-26-aastased noored, kes ei õpi ega tööta, on saanud kaks aastat tuge ka Noorte Tugila programmist. Noorte Tugila on osa Euroopa Liidu poolt algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast, mille eesmärgiks on nt töö kaotanud või koolist lahkunud noortele võimalikult kiire naasmine ühiskonnaellu.

Täna toimus Riigikogus arutelu teemal „Mitteaktiivsed noored – kas meie ühiskonna uus väljakutse?“. Arutelu avasõnad ütles Riigikogu esimees Eiki Nestor, ettekannetega esinesid tervise-ja tööminister Jevgeni Ossinovski, Töötukassa karjääriteenuste teenusejuht Lana Randaru, SA Innove Karjääriteenuste keskuse juhataja Kristina Orion ning Noorte Tugila programmijuht Heidi Paabort.

Ettekannetele järgnes arutelu, kus otsiti vastuseid küsimustele, kuidas aidata noortel jätkata haridusteed, suurendada nende tööhõivevalmidust ja kaasata neid tööturule. Ühise arutelu tulemusel leiti, et tihedam reguleeritud koostöö riigi, kohalike omavalitsuste, era- ja kolmanda sektori vahel aitab kaasa noortega seotud probleemide ennetamisele, märkamisele ja lahendamistele.

Milles peitub Noorte Tugila senine tulemuslikkus?

  1. Suure pildi olemasolu – oleme Eestis igal pool kohal, teame, kuidas noorteni jõuda, millist tuge või teenuseid on võimalik erinevates regioonides pakkuda.
  2. Hea koostöö kolmanda sektori ja partnerite – Töötukassa, Rajaleidja, kohalike omavalitsuste, tööandjate jt vahel. Lisaks valdkonna teadlikkus, lisaväärtuseks on teiste programmide tugi.
  3. Programmi paindlikkus – puuduvad eeltingimused, surve, noori nõustatakse ja toetatakse kohapeal ning just sel ajahetkel, kui on tuge vaja.
  4. Tööd lihtsustab andmete kogumine ühtsel põhimõttel üle Eesti (Tugila Logiraamat), mis võimaldab analüüsida noorte juhtumeid ning koguda süsteemselt infot.

Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.

Lisainfo: Heidi Paabort, heidi.paabort@ank.ee, tel. 58091010

Eesti ANK töötab noorte heaks alates 2001. aastast.