Põhikooli läbimise järel on järgmiseks etapiks keskharidus.

Üldkeskhariduse omandad gümnaasiumis. Õpe on seal korraldatud kursustena, mis jagunevad kohustuslikeks ja valikkursusteks. Üldkeskharidus annab Sulle õiguse jätkata õpinguid kutsehariduse või kõrghariduse saamiseks. Gümnaasiumieksameid saad sooritada eksternina. See tähendab Sulle iseseisvat õpet Sinu valitud kohas ja ajal. Eksamid sooritad enese valitud koolis riikliku õppekava järgi. Pea kindlasti kinni avalduste esitamise tähtaegadest!

Üldkeskharidust pakuvad ka täiskasvanute gümnaasiumid. Kooli võivad astuda kõik põhihariduse omandanud noored vanusest olenemata. Täiskasvanute gümnaasiumites õpivad koos erinevas vanuses õpilased – mõnede koolitee jäi pooleli värskelt, teised on mõistnud hariduse olulisust mitme aastakümne möödudes.

Täiskasvanute gümnaasiumis saad õppida kas täis- või osakoormusel. Kooli saad lõpetada ka eksternina.

Üldkeskhariduse omandamine gümnaasiumis on üldjuhul kõigile tasuta. Õppemaksu tuleb tasuda vaid erakoolis.