Koolituskursused on õppetegevused kestusega mõnest tunnist mõne päevani. Pikematel kursustel saad süvitsi mõne valdkonna põhioskusi ja teadmisi.

Koolitusi ja kursuseid viivad läbi kutseõppeasutused, rakenduskõrgkoolid, mittetulundusühingud, ettevõtjad, noortekeskused. Erinevaid koolitusi pakuvad ka ülikoolid.

Eesti Töötukassa kaudu on tööturukoolitust võimalik saada kui otsid tööd ja oled töötukassas töötuna registreeritud. Töötukassa tööturukoolitusele saamiseks pead töötuna eelkõige ise aktiivselt tööd otsima. Koolitusel saad osaleda juhul, kui tööotsimise tulemusena selgub vajadus konkreetsete teadmiste ja oskuste täiendamiseks.