Koolituskursused on õppetegevused kestusega mõnest tunnist mõne päevani. Pikematel kursustel saad süvitsi mõne valdkonna põhioskusi ja teadmisi.

Koolitusi ja kursuseid viivad läbi kutseõppeasutused, rakenduskõrgkoolid, mittetulundusühingud, ettevõtjad, noortekeskused. Erinevaid koolitusi pakuvad ka ülikoolid.

Eesti Töötukassa kaudu on tööturukoolitust võimalik saada kui otsid tööd ja oled töötukassas töötuna registreeritud või vajad tuge töökoha vahetamisel või tööl püsimisel oskuste puudumise või aegumise tõttu.

Vajalikku infot enda maailma kaardistamisel ja teekonna seadmisel leiad ka kodulehelt teeviit.ee.