Kõrghariduse saad ülikoolis rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppes. Rakenduskõrgharidusõpet võivad pakkuda ka rakenduskõrgkoolid ja mõned kutseõppeasutused. Kõrghariduse poole pürgimisel on vastuvõtu üldtingimuseks keskharidus, mis võib olla omandatud nii gümnaasiumis kui ka kutseõppeasutuses.

Kõrgharidus jaguneb kolmeks astmeks.

Esimeseks astmeks on rakenduskõrgharidusõpe või bakalaureuseõpe.
Bakalaureuseõppes süvendad üldhariduslikke teadmisi, omandad eriala alusteadmisi ja -oskusi õpingute jätkamiseks magistriastmes ning tööle asumiseks.

Magistriõpe on kõrghariduse teise astme õpe, mille kestel süvendad veelgi erialaseid teadmisi ja –oskusi ning omandad vajalikke teadmisi ja oskusi iseseisvaks tööks või doktoriõppes õpingute jätkamiseks.

Doktoriõpe on kõrghariduse kolmanda astme õpe, mille eesmärgiks on iseseisvaks teadus-, arendus- või kutsealaseks loometööks vajalike teadmiste ja oskuste omandamine. Doktoriõppesse asumine avab uksed põnevasse teadusmaailma.
www.hm.ee