Kutseharidust saab omandada kutseõppeasutuses või rakenduskõrgkoolis.
Õpet pakutakse mitmel erineval tasemel lähtuvalt sellest, kui keerulisi
teadmisi ja oskusi on mingil erialal vaja omandada. Leiad pakutava hulgast
kindlasti endale sobiva valiku.

Kutsekeskharidusõppe käigus omandad lisaks erialastele oskustele ka
keskhariduse. Samas saab elukutset omandada ka ilma põhihariduseta või
õppides peale põhikooli ainult eriala. Kutseeriharidusõppe (5. taseme
kutseõpe) korral eeldatatakse, et Sul on õppima asumisel eelnevalt
omandatud keskharidus.
Tutvu koolide ja õppimisvõimalustega www.kutseharidus.ee