Põhiharidus on kohustuslik üldharidusmiinimum. Põhiharidust saad omandada kas põhikoolis või gümnaasiumis, mille juures on avatud põhikooli klassid.
Vajadusel saad põhihariduse omandada ka lihtsustatud riikliku õppekava alusel.

Põhikoolieksameid saad sooritada eksternina. See tähendab Sulle iseseisvat õpet Sinu valitud kohas ja ajal. Eksamid sooritad enese valitud koolis riikliku õppekava järgi. Pea kindlasti kinni avalduste esitamise tähtaegadest!

Põhiharidust saad omandada ka täiskasvanute gümnaasiumis. Selleks pead olema vähemalt 17-aastane.

Põhiharidus on aluseks järgnevatel haridustasemetel õppimiseks. Põhikooli lõpetamise järel saad haridusteed jätkata gümnaasiumis saades üldkeskhariduse, kutseõppeasutuses saades kutsekeskhariduse või lihtsalt kutseõppes, kus õpid selgeks eriala.

Põhihariduse omandamine on kõigile tasuta. Õppemaksu tuleb tasuda vaid erakoolis.