Igas maakonnas oma Noorte Tugila

PRESSITEADE

Eesti Avatud Noortekeskuste (Eesti ANK) Noorte Tugila

01.04.2016

Tugila 11.aprillMahukaim noortele suunatud riiklik noortekeskuste progamm Noorte Tugila laieneb alates 1. aprillist kõikidesse Eesti maakondadesse.

Noortekeskuste juurde loodud Noorte Tugilates (www.tugila.ee) pakuvad noorsootöötajad individuaalset jõustamist ja abi 15-26 aastastele noortele, kes ei õpi ega tööta. Noor osaleb programmis kuni poole aasta jooksul ning noorsootöötaja aitab lisaks noort luua kontakte nii haridusasutuste, tööandjate kui ka organisatsioonidega.

 

Programmi sisulise juhi Kerli Kõivu sõnul on Noorte Tugila programm edukalt käivitunud. Noorsootöötajatelt saadud tagasiside põhjal on olnud noorte motivatsioon ise lahendust otsida madal ning sageli vajatakse esmast tõuget uute võimaluste otsimiseks kas vanematelt, sõpradelt või toetavatelt täiskasvanutelt. Tugila toetab noort nii hinnangutevaba suhtumise kui praktiliste kontaktidega,” sõnas Kõiv.

 

Noorte Tugila tugimeetme juhi Heidi Paaborti sõnul on selline projekt vajalik eelkõige stabiilsema ühiskonna nimel. Viimastel nädalatel Eestit vapustanud varastes kahekümnendates eluaastates meeste jõhkrad kuriteod on eos alguse saanud isolatsioonist. Ühiskondliku rolli puudumisel tekib kapseldumine, misjärel tegevusetus ja ükskõiksus. Noorte Tugila ootab iga noort olenemata eemale jäämise põhjusest. Julgustame erinevatel asjaoludel kooli- ja tööelust kõrvale jäänuid teadmatust ja sellega kaasnevaid hirme ületama ja alustama uuesti,” märkis Paabort.

 

Eesti ANK tegutseb Eesti noorte heaolu nimel alates 2001. aastast.

 

Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ja ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivelisuse parandamine“ alusel.

 

Lisainfo:

Kerli Kõiv

Noorte Tugila programmi sisuline juht

Eesti ANK

telefon 5558 31 34

kerli.koiv@ank.ee

 

Heidi Paabort

Tugimeetme juht

Eesti ANK

telefon 5809 10 10

heidi.paabort@ank.ee,

 

 

Koostas: Grete Landson; grete@ank.ee