Kas tead oma teismelise või noore täiskasvanu usaldusisikut?

Noorte Tugila (www.tugila.ee) tegevuse alustamisest poole aasta möödumisel osaleb programmis 581 noort, kes liitumise hetkel ei õppinud ega töötanud. Programmis osalejatest 20% on endale leidnud juba sobiva rakenduse õppimise, töötamise või vabatahtliku töö näol. Noorte Tugilad asuvad 40 erinevas paigas igas Eesti maakonnas. Lisaks sotsiaalpedagoogika alusel põhinevatele suhtlemisoskuste arendamisele keskendunud töövõtetele ühendab Tugilaid ka võrgustikupõhine koostöö kohaliku ja riikliku tasandi omavalitsuste, haridusasutuste ja tööandjatega.

TeevijaTeesiÕppimise või tööga hõivamata noorte profiilid ja kojujäämise lood on erinevad. Noorte Tugilast jõustamist saanute hulgas leidub nii põhihariduse omandamise pooleli jätnuid kui ka vanematekodus elavaid teaduskraadiga mitteaktiivseid noori. Iga juhtum on unikaalne ja lähtub eelkõige noore soovidest ja huvidest.

 

 

Iga noor vajab oma ellu üht täiskasvanut, kellele oma mõtted lõpuni rääkida.

Alati ei pruugi see olla lapsevanem – päris kõike ei soovi tundlikus eas noored oma ema-isaga rääkida. Alati ei ole vanemast ka kuulajat. Õnn on see kui noor avab end on vanavanematele, onudele-tädidele. Kui sellest võrgustikust ei piisa, on õpetaja või noorsootöötaja see, kelle kõrval tuge otsitakse ja leitakse.

 

Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ja ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivelisuse parandamine“ alusel.

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (Eesti ANK) tegutseb Eesti noorte heaolu nimel alates 2001. aastast.

 

 

 

 

Siiski on selliste noorte motivatsioon oma olukorda muuta enamasti madal ja sageli algatab kontakti noorega noorsootöötaja. Eesti ANK üleskutsetele märgata kogukonnaelust kõrvale jäänud noort, on reageerinud nii lähedasi kui lihtsalt kaaskodanikke. Mobiilse noorsootöö oskustega noorsootöötaja motiveerib noort hindama oma olukorda ja seadma eesmärke. Võrgustikutöö abil lähenetakse võimalikele takistustele nagu sotsiaalprobleemid peres või varasemad võlgnevused.

 

Noorte Tugila on mahukaim noortele suunatud riiklik noortekeskuste programm Eesti ajaloos. Projekt tegutseb 34 noortekeskuses alates eelmise aasta novembrist. Tugila programmiga on kaetud kolmandik Eesti omavalitsustest. Toe rahaline maht 3,1 miljonit eurot võimaldab individuaalselt läheneda kuni 2800 noore inimese muredele aastas, toetades neid õppimise juurde naasmisel või tööelu alustamisel. Rahastus on tagatud 2018. aasta lõpuni.

 

 

Lisainfo:

Kerli Kõiv

Noorte Tugila programmi sisuline juht

Eesti ANK

telefon 5558 31 34

kerli.koiv@ank.ee

 

 

Koostas: Grete Landson; grete@ank.ee