Anna

Anna on noor 23 aastane noor ema, kes kasvatab 4- aastast last. Tal on põhiharidus, kool on jäänud pooleli nooruse rumalusest. Ta õppis ühe aasta kutsekoolis, siis jäi lapseootele ja kool jäi pooleli. Tal on tekkinud suured võlad erinevatest maksmata jäänud järelmaksudest. Oma kodu tal ei ole, ta elab ema juures. Nad elavad keskusest 15 km kaugusel, ühistransport keskusesse on peaaegu olematu. Liiklemisel sõltub tuttavast autojuhist. Telefoni ja internetilevi vähene.
Noorsootöötaja kuuldes noore olukorrast püüdis noorega kontaki leida. Nad kohtusid ja vestlesid. Noore soov oma elu muuta oli, kuid polenud kes aitaks ja kaasa mõtleks. Kohtumiste käigus veetis noor koos noorsootöötajaga tunde kohalikus raamatukogus võla sissenõudjatele ja kohtutäituritele kirju kirjutades – alustades wordi kasutamise õppimisest, “viisaka” meiliaadressi tegemisest ja selle kasutamisest kuni õigekirja õppimiseni ja ametliku kirja vormistamiseni välja. Algul trükiti noorsootöötaja arvutis, kuid siis nad taipasid, et nii ei õpi vajalikke oskusi ja hakati koos avalikus internetipunktis käima ja avalikku arvutit kasutama. Kogu tegevus toimus vastavalt noore õppimisvõime tempole. Jooksvalt arutati vajalikke sotsiaaltoetuste taotlemist, arsti aegade broneerimist, valiti viisakaid riideid töövestlusele või kooli aktusele minemiseks, arutleti lapse sotsialiseerumise ja õppe vajalikkusest, tulevikuplaanidest ja eesmärkidest. Suvel käis noor tööl 1,5 kuud ja sügisest astus kutsekooli. Laps ei ole veel kodust välja saanud lasteaeda ega huviringidesse, on vanaemaga kodus.

IN ENGLISH

Anna is a young 23-year-old mother raising a 4-year-old child. She has basic education; she left school because of youthful foolishness. For one year, she studied at a vocational school, then became pregnant and quit that school as well. She has large debts due to various unpaid instalments. She does not have a home of her own and lives with her mother. They live 15 km from the centre and public transport is almost non-existent. She is dependent on a friend who drives her around. The phone and internet service is poor.
When a youth worker heard about Anna’s situation, they tried to contact her. They met and talked. The young woman had a desire to change her life but there was no one who would help and with whom to share her thoughts. In the course of the meetings, they spent hours in the local library writing letters to debt collectors and bailiffs – starting with learning to use Word, forming a ‘decent’ e-mail address and using it, up to spelling and formalising an official letter. At first, they typed on the youth worker’s computer, but then they realised that she did not learn the necessary skills this way and they began to use the public computer at a public Internet access point. They did it all taking into account how quickly the young woman was able to learn. They also discussed how to apply for necessary social benefits and how to book medical appointments. They shopped for proper clothes for work interviews or school assemblies. They discussed the need for socialisation and education for her child, future plans, and goals. During summer, the young woman worked for 1.5 months and started vocational school in autumn. Her child has not yet been able to go to a kindergarten or hobby clubs and has been staying home with their grandmother.