Kaspar

Noore vanem suri mõned aastad tagasi. Noore õpihimu oli täielikult kadunud. Peale lapsevanema surma ta enam kooli ei läinud. Teine vanem temaga enam hakkama ei saanud.
Raha probleeme noorel ei olnud, kuna sai toitjakaotuspensioni enda arvele. Ta elas sõprade juures…..
Läbi sõprade saime ta käima noortekeskusesse. Tema kohta saadi rohkem teada spetsialistidelt kohalikust omavalitsusest. Noorega saadi jutule ühel ühismatkal, kus tehti ühiselt süüa. Noorsootöötaja jagas temaga oma matkavahendeid. Vestluste käigus hiljem leiti koos teda huvitav eriala. Koos paljude partneritega sai noor sügisest kooli ning omandas pooleli jäänud. Noorel polnud ka isikut tõendavat dokumenti, mida koos noorsootöötajaga vormistamas käidi.
Tema enda soovi sai kool valitud kodukohast ja sõpradest kaugemale, et ei tekiks ahvatlusi. Noorsootöötajaga suheldakse kuus korra ikka läbi Facebooki ja ta tundub olevat väga sõbralik ja suureks kasvanud mees. Lubab noortekeskusesse külla tulla, kui esimene kooli aasta läbi saab :). Nüüdseks töötab poiss juba pool aastat kindlas töökohas ja käib ennast aeg-ajalt täiendamas. Käib väga puhtalt ja hoolitsetult riides ning on enda isaga leidnud teineteise vastu lugupidamise ja austuse.

IN ENGLISH

One of his parents died some years ago. The youth completely lost his will to study. After the death of his parent, he stopped going to school. The other parent could not cope with him at all.
The youth did not have any money problems, as the survivor’s pension was paid to his account. He lived with friends…
With the help from his friends, we managed to get him to the Youth Centre. The specialist from the local government gave some more information about him. The young man opened up during one camping trip where everybody was preparing food together. The youth worker shared his gear with him. In the course of the conversation, they found a specialty that he was interested in. With a lot of help from partners, the young man went to school in autumn and finished his education. The young man also did not have an identity document, which they went to apply for together with the youth worker.
According to his wish, the school was chosen far from his home and friends to avoid any temptations. The youth worker is communicating with him on Facebook once a month, and he seems to be a very friendly and grown-up man. He promises to visit the Youth Centre after the first year of school is over :). By now, he has had a secure job for half a year already and he attends refresher courses from time to time. He is very neatly and nicely dressed and he has established a good and respectful relationship with his father.