Kevin

21-aastane noormees käis töökohalt töökohale, saatis iga päev mitmetesse kohtadesse oma CV-d aga ei saanud enamustest kohtadest positiivset vastust. Need töökohad kuhu sai, nendega ei olnud rahul ja tuli peale 2-3 kuud töölt ära. Pikim töökoht mis tal on olnud oli 5 kuud. Vanaema võttis Tugila töötajaga ühendust ja tuli koos oma lapselapsega noorsootöötaja juurde….
Lepiti noorsootötöajaga kokku, et ta peaks minema töötukassasse. Noorsootöötaja võttis ühendust oma võrgustiku liikmega Töötukassa büroost, kiiresti lepiti kokku kohtumise aeg. Enne kui mindi koos noorega töötukassasse kohendati ka tema CV-d, mis oli päris halvasti koostatud. Noormees leidis töökoha ja asus tööle…..Kuid siis kõik kordus. Samuti pole noor jõudnud, enam kohtumistele Töötukassa spetsialistiga. Noorsootöötajaga ei suhtle ei telefoni ega Facebooki teel. Uuel aastal uue hooga on noorsootöötajal plaan ta ikka üles leida ja kontakti saada.

IN ENGLISH

A 21-year-old youth went from one job to another, sent out CVs to various places daily, but did not receive a positive response from most of them. He did not like the jobs he got and left after 2–3 months. The longest job he has ever kept was 5 months. His grandmother contacted a Youth Prop Up youth worker and came to meet the youth worker together with her grandchild…
He agreed with the youth worker that he should go to the Unemployment Insurance Fund. The youth worker contacted their network members from the Unemployment Insurance Fund office and quickly set the time for the meeting. Before going to the Unemployment Insurance Fund, they improved the young man’s CV, which was quite poorly prepared. The young man found a job and started working… but then it all happened again. The young man has not shown up to meetings with the specialist of the Unemployment Insurance Fund either. He no longer communicates with the youth worker neither on the phone nor on Facebook. In the new year, the youth worker is planning to find him and get in touch.