Mari

Ta on noor, 17 aastane, keerulise perekondliku taustaga. Teda kasvatasid ema ja vanaema koos. 4 aastat tagasi ema läks Hispaaniasse ja noor kasvas praktiliselt üksi. Eelmisel aastal suri vanaema. Ta oli koolikohustuse mittetäitja. Ta on kordama jäänud 8. klassi, seejärel erikorras üle viidud 9. klassi, kus jäeti samuti klassikursust kordama. Koolis tüdruk ei ole käinud 4 aasta jooksul praktiliselt mitte päevagi. Temaga on tegelenud sotsiaalpedagoog, noorsootöötaja ja lastekaitsespetsialist. Ta on viibinud ravil ja uuringutel psühhiaatriahaigla lasteosakonnas peale enesetapu mõtteid. Tüdruk on andnud palju lubadusi nii õppimise kui ka kodukorralduslikult, kuid siis jälle “ära kadunud” ning mingi aja pärast välja ilmunud sooviga õppimist ja elukorraldust parandada……
Tänaseks on Tugila spetsialisti abil asunud tööle ja püüab 9. klassi lõpetada (määratud koduõppe variant). Lööb kergesti käega kõigele ja kõigile. Ei lase enda lähedale kuigi kergekäeliselt uusi inimesi ning pettub iga väiksema asja peale, mis ei lähe nii nagu tema soovib Kasutatud toena psühhoterapeut, sotsiaalpedagoog, eripedagoog, sotsiaalsete oskuste arendamine, tegevuste mõju, enesehinnangu ja enesedistsipliini arendamine. Tänaseks noor töötab ja jätkab õpinguid Täiskasvanute Gümnaasiumis.

IN ENGLISH

She is young, only 17 years old, with a complicated family background. She was raised by her mother and grandmother. Four years ago, her mother went to Spain and she practically raised herself. Last year, her grandmother died. She did not go to school. She repeated year 8 and was then transferred to year 9 under special circumstances, where she was also held back a year. During the past 4 years, she has practically not been to school once. A social pedagogue, a youth worker, and a child protection specialist have been involved in her case. She has received treatment and studies have been carried out at the psychiatric hospital’s children’s ward after she was on the verge of suicide. The girl has given a lot of promises on both her studies and also the home situation, but then ‘disappeared’ again. After some time she has reappeared with the desire to improve her studies and her living conditions…
With the help of a Prop Up youth worker, she has started work now and is trying to complete the 9th grade (a specified home study option). Easily gives up on everything and everybody. Does not let new people close very easily and becomes disappointed at every little thing that does not go the way she wants. She has had support from a psychotherapist, a social pedagogue, a special pedagogue to develop her social skills and talk about the impact of her actions; improve her self-esteem and self-discipline. The young woman is currently working and continuing her studies at the adult gymnasium.