Maria

Marial on 1 laps ja ta kolis hiljuti ühest maapiirkonnast teise. Ta töötas varasemalt pakkijana. Vaatamata otsingutele polnud ta uues elukohas tööd leidnud. Ta polnud valiv, kuid ta pidi lapse pärast väga arvestama bussiliiklusega. Nii kaugele maale aga bussid õhtuti ei käinud, et oleks saanud võtta vastu töö, mida pakuti aga mis nõudis pikki töötunde õhtul. Last ei olnud kuhugi jätta.
Noorte Tugila spetsialist sai kontakti noorega Facebookis ning vaadati üheskoos tema CV üle. Noor oli väga rõõmus Tugila spetsialisti abi üle, sest ta ei olnud osanud seda muret kellegagi jagada. Üheskoos vaadati erinevaid tööpakkumisi, suheldi tööandjatega. Lõpuks leiti tööpakkumine pesumajja. Pesumajas tuldi noore soovile vastu ning Maria saab töötada nii, et see sobib tema bussigraafikuga.

IN ENGLISH

Maria has a child and she recently moved from one rural area to another. She used to work as a packer. Despite her search, she could not find work in her new residence. She was not picky, but she had to consider the bus service because of her child. The buses did not go to this far in the countryside in the evenings. That made it impossible to accept the job she was offered, which required long hours of work in the evening. There was nowhere to leave her child.
A Youth Prop Up youth worker contacted the young woman on Facebook and together, they reviewed her CV. She was very happy about the help because she had not been able to share her concern with anyone. Together, they viewed several job offers and talked with employers. Finally, they found a job at a laundry. The laundry staff was very helpful and Maria can work so that it fits with the bus schedule.