Sander

Noor mees visati kodust välja ning seejärel katkestas oma õpingud kutsekoolis ja otsustas minna tööle. Noormehel puudus kindel elukoht (ööbis sõprade juures, bussijaamas ja muudes suvalistes kohtades) lisaks polnud tal raha ega toitu.
Juhtum jõudis Tugila spetsialistini, kui noor oli oma paberid koolist välja võtnud.
Noor vajas esmajärjekorras sotsiaaltoetust, et tal oleks süüa ning koht, kus ööbida. Esmalt tuli lahendada tema esmavajadused, et saaks tegutseda takistuse lahendamise suunas. Koostöös omavalitsuse sotsiaalametiga leidsime võimaluse noorel saada sotsiaaltoetusi ning
sotsiaalelamispind. Järgmise sammuna suunasime noore töötukassasse, et leida püsivam lahendus, kui sotsiaaltoetused. Läbi töötukassa käis noor koolitusel ning läbi tööpraktika leidis endale töö, mis võimaldas asuda tagasi õppima kutsekooli. Tugila spetsialisti toel peeti kooliga läbirääkimised ning ta sai võimaluse jätkata oma õppetööd koolis ning vahepeal eemal viibitud perioodi järgi õppida.

IN ENGLISH

The young man was kicked out of his home. He terminated his studies at a vocational school and decided to go to work. The young man did not have a place to live (he stayed with friends, at the bus station, and in other random places). He did not have any money or food.
The case went to the Prop Up specialist when the young man had withdrawn his papers from school.
First and foremost, the young man needed social support so that he would have food and a place to stay. First of all, his primary needs had to be solved so that we could start eliminating the obstacles. In cooperation with the social department of the local government, we were able to find him social benefits and social housing. Next, we sent him to the Unemployment Insurance Fund to find a more permanent solution than social benefits. Through the Unemployment Insurance Fund, he attended a training course and found himself a job through work practice that enabled him to return to study at a vocational school. With the help of the Prop Up youth worker, they negotiated with the school. He was given the opportunity to continue his studies where he had left off.