PRESSITEADE: 9.11.2017 – Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ

Rahvusvaheline konverents “Kogukonnagarantii ehk kuidas kogukond saab toetada noori, kes ei tööta ega õpi?” toob täna, 9. novembril Tartusse Lydia hotelli kokku ligi paarsada spetsialisti ja eksperti nii Eestist kui välisriikidest.

Konverentsi korraldaja, Eesti Avatud Noortekeskuste tegevjuht ja Noorte Tugila tugimeetme juht Heidi Paabort rõhutab, et tänane konverents on uue koostöö ja teekonna algus. „Konverentsil osaleval Läänemere võrgustiku School to Work liikmetel on ootus, et Eesti asub vedama töögruppi, mis paneks paika sammud, kuidas Läänemere riigid saaksid senisest enam kaasata mitteõppivate ja –töötavate noorte probleemide lahendamisse kodanikuühiskonda. Eestil on selles vallas juba mitmeid häid näiteid ja soovime seda head praktikat laiemalt teadvustada”.

Konverentsi tähtsust ja mõjukust kinnitab osalejate rohkus ja kõrgetasemelisus.

Osalema on oodata kuni 180 spetsialisti ja eksperti Eestist, Türgist, Leedust, Lätist, Saksamaalt, Rootsist, Poolast ja Soomest. Mis aga veelgi olulisem – konverentsil esineb ka Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid.

Kui päeva esimesel poolel on peamiselt ettekanded või arutelud suurel laval, siis päeva teisel poolel saab aktiivselt kaasa lüüa kuues erinevas töötoas, kus tutvustatakse noortele suunatud omanäolisi programme, noorsootöö täiustamise võimalusi, ideid ja saavutusi nii Eestis kui ka välisriikides.

Tähtsamad teemad

Konverentsi moderaator Eeva Esse juhib noorte arutelu, kus oma kogemusest nii haridusteel kui ka tööelus räägivad Sandra Eowyn Karu ja TÜ ajakirjandustudeng Vahur Joa.

Sellele järgneb paneel Eesti riigi esindajate osavõtul ning arutletakse Eesti ühiskonnas inimeste võrdsusest. Kui palju mõjutab meie taust ja võimalused meie elu ja valikuid?

Kell 12.40 esineb Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid.

Otseülekannet rahvusvaheliselt konverentsilt saab jälgida Postimehe portaalis.

Päeva teisel poolel algab põnev töötubades osalemiste sessioon. Iga osaleja saab võtta osa vastavalt registreerimisel valitud kahest töötoast.

Konverentsi eesmärk

Rahvusvahelise lähenemise eesmärk on vahetada erinevate valdkondade ja riikide kogemusi ning leida ühisosa sõltumata sellest, millises vormis või süsteemis noortega töötatakse. Noorte toetamine ja lahenduste otsimine nõuab holistilist lähenemist.

Rahvusvaheline konverents on osa Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise sündmuste programmist, keskendudes noorsootöö ja kolmanda sektori kogemusele, kuidas kogukond saab kõige tulemuslikumalt toetada neid noori, kes ei õpi ega tööta või on nimetatud sihtgruppi sattumise ohus.

Täiendav info

Konverentsi korraldamist toetavad Riigikantselei, Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Tugimeetme “Noorte Tugila” elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

 

Lisinfo: Heidi Paabort, +372 5809 1010, heidi.paabort@ank.ee