Noorte Tugila hetkeseis

Loe edasi

Noored, kes ei õpi ega tööta sõltuvad Eesti regionaalpoliitikast

Loe edasi

Heidi Paabort: ettevõtjad, andke noortele töökogemus!

Loe edasi

Jou, mis toimps?

Loe edasi

Heidi Paabort: miks jääb noorte haridustee poolikuks? Seda trendi saab peatada

Loe edasi

Noorsootöötaja Pille Kuusik: Me ei saa kõiki noori aidata

Loe edasi

Tartus algab arutelu raskustes noorte võimaluste üle

PRESSITEADE: 22.01.2019 – Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ

Tartus algaval seminaril saavad täna kokku kümned noortevaldkonna spetsialistid, et ühiselt arutleda võimaluste ja lahenduste üle, mida pakkuda noortele, kes ei õpi, tööta ega osale koolitustel.

Loe edasi

Noorte Tugila raport: noorte tõrjutusel on endiselt kaks peamist põhjust

PRESSITEADE: 17.07.2018 – Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ

Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi värske analüüs Noorte Tugila logiraamatu 2015-17 andmete põhjal kinnitas, et noorte tõrjutust ehk eemalejäämist haridusest ja tööturult mõjutavad kõige enam lõpetamata haridus ja päritolu maapiirkonnast.

Loe edasi

Eesti vajab Noorte Tugila programmi

PRESSITEADE: 16.01.2018 – Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ

Noorte Tugila programmi kolmeaastane tegevuskava lõppeb 2018. aastaga, kuid senine töö ja juhtumite analüüs näitab, et vajadus programmi jätkumiseks ja pakutavate teenuste järele on väga suur.

Loe edasi

Eesti ANK viis Noorte Tugila sõnumi Riigikokku

Eesti ANK viis Noorte Tugila sõnumi Riigikokku

PRESSITEADE: 22.11.2017 – Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ

Üha enam pälvivad avalikkuse ja riigivõimu esindajate tähelepanu noored, kelle elu ei ole läinud plaanitult. 15-26-aastased noored, kes ei õpi ega tööta, on saanud kaks aastat tuge ka Noorte Tugila programmist. Noorte Tugila on osa Euroopa Liidu poolt algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast, mille eesmärgiks on nt töö kaotanud või koolist lahkunud noortele võimalikult kiire naasmine ühiskonnaellu.

Loe edasi