Heidi Paabort: miks jääb noorte haridustee poolikuks? Seda trendi saab peatada

Loe edasi

Noorsootöötaja Pille Kuusik: Me ei saa kõiki noori aidata

Loe edasi

Tartus algab arutelu raskustes noorte võimaluste üle

PRESSITEADE: 22.01.2019 – Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ

Tartus algaval seminaril saavad täna kokku kümned noortevaldkonna spetsialistid, et ühiselt arutleda võimaluste ja lahenduste üle, mida pakkuda noortele, kes ei õpi, tööta ega osale koolitustel.

Loe edasi

Noorte Tugila raport: noorte tõrjutusel on endiselt kaks peamist põhjust

PRESSITEADE: 17.07.2018 – Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ

Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi värske analüüs Noorte Tugila logiraamatu 2015-17 andmete põhjal kinnitas, et noorte tõrjutust ehk eemalejäämist haridusest ja tööturult mõjutavad kõige enam lõpetamata haridus ja päritolu maapiirkonnast.

Loe edasi

Eesti vajab Noorte Tugila programmi

PRESSITEADE: 16.01.2018 – Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ

Noorte Tugila programmi kolmeaastane tegevuskava lõppeb 2018. aastaga, kuid senine töö ja juhtumite analüüs näitab, et vajadus programmi jätkumiseks ja pakutavate teenuste järele on väga suur.

Loe edasi

Eesti ANK viis Noorte Tugila sõnumi Riigikokku

Eesti ANK viis Noorte Tugila sõnumi Riigikokku

PRESSITEADE: 22.11.2017 – Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ

Üha enam pälvivad avalikkuse ja riigivõimu esindajate tähelepanu noored, kelle elu ei ole läinud plaanitult. 15-26-aastased noored, kes ei õpi ega tööta, on saanud kaks aastat tuge ka Noorte Tugila programmist. Noorte Tugila on osa Euroopa Liidu poolt algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast, mille eesmärgiks on nt töö kaotanud või koolist lahkunud noortele võimalikult kiire naasmine ühiskonnaellu.

Loe edasi

Kuidas kogukond saab noori toetada?

PRESSITEADE: 9.11.2017 – Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ

Rahvusvaheline konverents “Kogukonnagarantii ehk kuidas kogukond saab toetada noori, kes ei tööta ega õpi?” toob täna, 9. novembril Tartusse Lydia hotelli kokku ligi paarsada spetsialisti ja eksperti nii Eestist kui välisriikidest.

Loe edasi

Tartus toimunud kogukonnagarantii konverents pani olulistel teemadel mõtlema ja kaasa rääkima

PRESSITEADE: 7.11.2017 – Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ

Konverentsil “Kogukonnagarantii ehk kuidas kogukond saab toetada noori, kes ei tööta ega õpi?” arutlevad mitmetel meie ühiskonna jaoks olulistel teemadel nii väliseksperdid kui ka Eesti riigi esindajad, teiste seas vabariigi president Kersti Kaljulaid.

Loe edasi

Noorte Tugila

Tuge tööturule jõudmisel või haridustee jätkamiseks on saanud ligi 3200 noort

Juuli alguse seisuga on tööturule jõudmiseks või haridustee jätkamiseks saanud Noorte Tugilast abi ja nõu 3168 noort. Sellest arvust omakorda 713 noorel on programmi lõpust möödunud juba kuus kuud ning 60% neist on kas tänaseks tööl või hariduses tagasi.

Loe edasi

ANK logo

Noorte Tugila juhtivspetsialistid tutvusid Saksamaa noorsootöö edulugudega

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) esindajad Heidi Paabort ja Kerli Kõiv tutvusid Hamburgis, Saksamaal sealsete noorte, kes ei tööta ega õpi, heaks tehtava tööga.

Loe edasi