PRESSITEADE

Noorte Tugila (www.tugila.ee) on alates novembrist 2015 ellu kutsutud, aitamaks naasta ühiskonnaellu õppimise ja tööga hõivamata noortel. Tänaseks on programmiga liitunud 860 noort, kellest enam kui pooled, 466, on poisid. Kümnendik osalejatest pöördus ise Tugila poole, nähes programmis tõhusat abilist. Projektist on edukalt väljunud esimesed noored, kes on valmis oma kogemust ka avalikkusega jagama.

Osalejatest enim on põhihariduse omandanuid või haridustee poolelijätnuid, samuti registreeritud või registreerimata töötuid. Noorte Tugila programmis osaleb samas ka 29 kõrgharidusega noort. Põhilise takistusena nimetavad noored oma poolelijäänud haridusteed. Siiski märgib veerand noortest ka elukohta väheste võimalustega maapiirkonnas. Viiendik Tugilas osalejatest on erivajadusega.

Noorte Tugila projektijuhi Kerli Kõivu sõnul on saadud väärtuslik ülevaade kooli või tööle jõudmisel tuge vajavate noorte oludest – inimestest statistiliste numbrite taga. Endast, lähedastest või ühiskonnast tulenevatest takistustest üle saamisel on tõhusaks liitlaseks noorsootöö ja sotsiaaltöö integreeritud jõud. “Siiski jääb noortel enim puudu inimlikust mõistmisest, märkamisest ja teda pühendunult kuulavast täiskasvanust. Seda tühimikku saab täita igaüks meie hulgast,” märkis Kõiv.

Noorte Tugila juhi Heidi Paaborti sõnul näitab tihe võrgustikutöö kätte valupunktid, kus kõik osapooled peavad enam pingutama, kui varasemalt on eeldatud. Ka saab tagasiside põhjal planeerida Noorte Tugila veelgi tõhusamat laienemist ja ennetustööd, et noor sellesse staatusesse ei jõuakski.

Noorte Tugila on mahukaim noortele suunatud riiklik noortekeskuste programm Eesti ajaloos. Projekt tegutseb 35 noortekeskuses alates eelmise aasta novembrist. Tugila programmiga on kaetud kaks kolmandikku Eesti omavalitsustest. Toe rahaline maht 3,1 miljonit eurot võimaldab individuaalselt läheneda kuni 2800 noore inimese muredele aastas, toetades neid õppimise juurde naasmisel või tööelu alustamisel. Rahastus on tagatud 2018. aasta lõpuni.

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (Eesti ANK) tegutseb Eesti noorte heaolu nimel alates 2001. aastast.

Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ja ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivelisuse parandamine“ alusel.

Lisainfo:

Heidi Paabort

telefon: 58091010

heidi.paabort@ank.ee

Koostas: Grete Landson; grete@ank.ee