Igaühel on ikka mingi valdkond, millega talle meeldib või on meeldinud tegeleda. On see siis midagi kunsti, muusika, liikumise, spordi, tehnika vms valdkonnast. Paljudele on hobiks millegi kogumine või mõni muu põnev tegevus. Vahel saab huvipakkuvast hobist ka inimese elukutse.
Huvitegevus on võimalus endale põnevas teemas arendada. Need tegevused, mida saab teha mitmekesi koos annavad võimaluse ka sõprade leidmiseks, suhtlemiseks, põneva tutvusringi tekkimiseks. Huvitegevus on võimetest ja huvist lähtuv.

Peaaegu igas külas on üks või mitu gruppi inimesi, kes midagi koos teevad, käivad regulaarselt koos. On see siis matkaklubi, käsitööring või mõni sporditreening.
Noortekeskuse huviringid pakuvad võimalust igas vanuses noorele osalemiseks. Teinekord on noortekeskuse huviringi osalejast kasvanud välja ka ringi juhendaja.

Kui sul on kirg mingi valdkonna vastu, kuid sa ei ole veel ühinenud sarnase huviga inimeste grupiga ja huviringiga, siis seda tehes avaneb sul võimalus end veelgi arendada ja ehk oma huvialast kujundada oma töö.

Noorte Tugila noorsootöötajad aitavad sul leida sind huvipakkuv grupp.