Koolituskursused on õppetegevused kestusega mõnest tunnist mõne päevani. Pikematel kursustel saad süvitsi mõne valdkonna põhioskusi ja teadmisi.
Koolitusi ja kursuseid viivad läbi kutseõppeasutused, rakenduskõrgkoolid, mittetulundusühingud, ettevõtjad, noortekeskused. Erinevaid koolitusi pakuvad ka ülikoolid.

Töötutele pakub tasuta tööturukoolitust Eesti Töötukassa.
Eesti Töötukassa tööturukoolitusele saamiseks pead töötuna eelkõige ise aktiivselt tööd otsima. Koolitusi pakutakse Sulle juhul, kui tööotsimise tulemusena selgub vajadus konkreetsete teadmiste ja oskuste täiendamiseks.