Noorteinfo pakub noorele ümbritsevast elust teavet ja suurendab teadlikkust erinevatest võimalustest oma elu paremaks korraldamiseks.

STARDIPLATS

Noorteinfo veebileht Stardiplats on suunatud kõikidele Eesti 7-26 aastastele noortele ning vahendab noortele vajalikku ja neile suunatud infot noortepärasel viisil ning kujul arvestades noorte huve ja nende seas levinud trende. Stardiplatsi veebilehel pakutakse vahetut infot ja teavet hariduse ning õppimise, töö ja karjääri, noorsootöö võimaluste, suhete, tervise ja ühiskonna alaste teemade osas.

ERASMUS+

Noorte õppimis-, töötamis- ja koolitusvõimaluste kohta kõikjal Euroopas ning täpsemat infot Euroopa Liidu haridus-, koolitus- ja noorteprogrammist Erasmus+ jagab portaal Eurodesk, mille Eesti partnerid leiad siit. Teavet noorte võimalustest Euroopas leiad ka Euroopa noorteportaalist.

EURES

Euroopas või Euroopa Majanduspiirkonnas töötamise, sealsete riikide vabade töökohtade ning erinevate riikide töö- või elamistingimuste kohta on kõigil soovijatel võimalik nõu saada Eesti Töötukassa EURES nõustajatelt. EURES nõustajate kontaktid. Kindlasti tasub vaadata info saamiseks EURES Eesti portaali.

EANK

Samuti edastavad huvitavaid pakkumisi Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse koduleht ja Facebooki leht.

RAJALEIDJA

Eesti kõigis maakondades asuvad Rajaleidja keskused, kus pakutakse karjääri- ja õppenõustamisteenuseid.
Keskuste sihtgrupiks on kuni 26-aastased lapsed ja noored, kellele on pakutav teenus tasuta.

Igapäevast noorteinfot edastavad noortekeskustes töötavad noorsootöötajad. Oma piirkonna noortekeskuse kodulehe või Facebooki lehe jälgimine võib tuua sinuni huvitavaid pakkumisi.