Noortele pakutav, noortega koos tehtavad tegevused ja info on koondunud noortekeskustesse. Igale noorele on soovitav astuda oma teel sisse noortekeskusesse ja saada osa või algatada seal ise mitmeid tegevusi, nii lühi- kui pikaajalisi.

Sisukad tegevused ja vestlused koostegijatega aitavad ennast paremini tundma õppida ja selgitada välja sinu enda sisemine soov nii teema kui tegevuse valikul. Noortekeskustes toetavad sind noorsootöötajad, kelle jaoks iga sinu mõte ja tegu on väga väärtuslik ja hinnatud.

Noortekeskustesse on koondunud võimalus viia ellu üritusi, olla osaline laagrites, teha vabatahtlikku tööd, osaleda huviringis või panna end proovile tegevuste juhendajana, leida uusi sõpru, olla oma plaanides ja mõtetes toetatud.

Noortekeskused on noortepärased maailmad, mille keskmes on noore soov ja tahe. Tuleb vaid üles leida endale lähim keskus ja astuda läbi. Noortekeskusi Eestis ühendab Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus. Kui sul on küsimus keskuse kohta, siis võta nendega ühendust. www.ank.ee

Mitmed keskused Eestis tegutsevad Noorte Tugilana, st on oma töö ühe osana keskendunud noortele, kes ei õpi ega tööta.