Eestis on palju noorteühendusi, mida liikmeks on ja mida veavad noored või siis teisi kodanikeühendusi, mille juhtimisse on kaasatud noored. Need on tavaliselt mittetulundusühendused, mis tegustevad kindla eesmärgi nimel. Eesmärgiks võib olla nii noortele võimaluste loomine, kodukoha arendamine või siis ka kitsamalt mõni kindel valdkond. Ühendusse kuulumine annab võimaluse saada häid sõpru, koostegemise kogemuse, olla kursis infoga, anda panus oma huviga tegelemiseks.
Kui tunned soovi võid ka ise luua oma noorteühingu.
Uuri erinevate kodanikeühendustega liitumise võimaluste kohta Noorte Tugila noorsootöötajalt.
Vajalikku infot saad ka Eesti Noorteühenduste Liidult.
Maakondlikud arenduskeskused annavad nõu kuidas oma ühendust luua ja arendada.