Noorte osaluskogu on institutsioon, kus noored saavad otsuste tegemises kaasa rääkida,näiteks kohalik noortevolikogu või -parlament, maakondlik noortekogu, nõuandev kogu, õpilas- ja üliõpilasesindus. Noorte osaluskogu nimetatakse lühidalt ka noortekoguks.

Noorte osaluskogu on nõuandev ühendus kas siis kohalikule omavalitsusele, arenduskeskusele, omavalitsusliidule, , koolile vms.

Osaluskogu töös kaasa löömine annab suurepärase arenguvõimaluse sellele noorele, keda huvitavad ühiskonnaprotsessid, riigikorraldus jms. Osaluskogud arutavad oma koosolekutel olulisi küsimusi, mis puudutavad nende kodupiirkonda, maakonda või midagi riiklikul tasemel olulist.
Osaluskogude loomise ja arendamise osas võib ühendust võtta Eesti Noorteühenduste Liiduga, kontaktid Roger Tibar (roger@enl.ee) ja Heiki Viisimaa (heiki@enl.ee).

Vaata ka Eesti Noorteühenduste Liidu veebilehte ning vaata kaardilt, kus juba noorte osaluskogud tegutsevad. Osaluskogude tegevuse kohta sinu piirkonnas saab uurida ka Noorte Tugila noorsootöötajalt.