Eestimaal on palju lahedaid üritusi, mida viivad ellu noored või kuhu on kaasatud noorte teadmised ja oskused. Igas maakonnas leiab sellised põnevaid ettevõtmisi. Ühistegevus näiteks ürituse elluviimisel on suurepärane võimalus leida häid sõpru, õppida uusi oskusi, vastutada, õppida meeskonnatööd ja paista oma tegevusega silma. Lisaks enda kogemuse saamisele saab sellest tegevusest kasu ka terve kogukond.
Noortekeskused pakuvad ka põnevaid õppekäike ja teisi ühistegevusi, millest saab osa võtta.
Kas oled kuulnud sellistest üritustest nagu Noorte Osaluskohvik, Tallinna Noortenädal, Tartu Tudengipäevad? Arvatavasti küll. Ka igas maakonnas on sellele piirkonnale omaseid põnevaid üritusi.
Kui sul on huvi olla osaline mõne ettevõtmise juures või algatada ise, siis vaata ringi oma kodukohas leidmaks need inimesed, kes saavad sulle olla toeks, kutsuda sind enda meeskonda. Põnevate ettevõtmiste elluviimine avab uksed uutele radadele.
Siin on loetelu mõningatest üritustest, mille korraldusmeeskonnaga võid võtta ühendust sooviga anda oma panus:

Rõuge Veepidu ja Paadiralli
Võrumaa
www.paadiralli.ee
Kontakt: rouge.noorteklubi@gmail.com