Kodust välja visatud noor leidis jõu õpingute jätkamiseks

19aastane noor, kes visati kodust välja ning seejärel jättis pooleli õpingud kutsekoolis, otsustas minna tööle. Tugila spetsialistini jõudis juhtum hetkel, kui noor oli oma paberid koolist juba välja võtnud, tal puudus kindel elukoht (ööbis sõprade juures, bussijaamas ja muudes suvalistes elukohtades), lisaks polnud tal raha ega ka toitu.

Noor vajas esmajärjekorras sotsiaaltoetust toidu ja elukoha jaoks. Koostöös omavalitsuse ja sotsiaalametiga leiti võimalus sotsiaaltoetuse maksmiseks ning ka sotsiaalelamispind. Seejärel suunduti koos noorega töötukassasse, et leida tuleviku mõttes sotsiaaltoetustest püsivam lahendus. Töötukassa vahendusel osales noor koolitusel, läbis tööpraktika ja leidis endale sobiva töö. Tugila spetsialisti toel peeti kooliga läbirääkimisi, mille tulemusel sai noor jätkata õppetööd koolis ja vahepealsel ajal pooleli jäänud õppetööd ja võlgnevused tagantjärele ära teha.