Noor mõistis töötuks registreerimise vajalikkust

Noor on teinud peamiselt suviti juhutöid. Noorsootöötaja soovitas tal töötuna ennast arvele võtta, sest sellega kaasneb haigekassa tervisekindlustus ja erinevad koolitusvõimalused. Noor puikles vastu, kuid alles siis, kui tal oli vaja veebruaris eriarstile saada ja haigekassa kindlustuseta oleks ta pidanud oma taskust maksma ca 200 eurot, mõistis ta selle sammu vajalikkust. Noor tõdes, et oleks pidanud kohe nõu kuulda võtma ja Töötukassast alustama. Lisaks selgus, et tänu eelmisele töötamisele ametlikult on noorel saadavad hüvitised kõrgemad kui tavapärane hüvitis. Nii et ka see oli noorele motiveerivaks pooleks. Töötukassa esindajatega suheldes mõistis noor, mida ta tulevikus teha soovib ning on otsustanud ennast ka Töötukassa kaudu koolitada.