Tasuta autojuhiload motiveerisid õpinguid jätkama

Koostöös vallavalitsuse spetsialistidega noorte nimekirja ja nende hõivatust uurides jäi silma üks varasemast tuttav noormees, kelle kohta polnud täpseid andmeid. Noorsootöötaja külastas teda ja sai teada, et arusaamatuste tõttu oli noormehel jäänud kutsehariduse omandamine pooleli, aga ta tahaks kindlasti õpinguid jätkata. Külastuse ajal ta lihtsalt istus kodus ja tegeles oma hobiga. Tugila spetsialist uuris kutsekoolist võimalusi õpingute jätkamiseks ja selgus, et sügisel alustab üks aastane kursus, mille käigus on noorel võimalik saada kutsetunnistus. Lisaks on tublimatel võimalus boonusena teha kooli kulul ka autojuhiload. See oli noormehele väga suur motivaator – ta kirjutas avalduse ja pääses õppima.

Tänasel päeval käib noormees autojuhi koolitusel ning peatselt algab erialapraktika. Edasiste vestluste käigus selgus, et noormehel on võlad, millest ta tahaks vabaneda, aga ei oska midagi peale hakata. Saime ta SKA nõustamisteenuste programmi ja sealtkaudu võlanõustamisteenusele. See tõi positiivse tulemuse, sest tänaseks on ta põhivõlgadest vaba.

Kui selgus, et väikese sissetuleku tõttu ei ole võimalik igal koolipäeval lõunat süüa, leiti koostöös vallavalitsusega võimalus tasuda koolilõuna eest. Tugilaga on noormees jätkuvalt kontaktis. Oma hobiga seoses kaasatakse teda kohaliku noortekeskuse tegevustesse. Headeks koostööpartneriteks on olnud Tugila keskusele nii kutsekool, sotsiaalkindlustusameti nõustamisteenuste programm kui ka kohalik vallavalitsus.