Tütarlaps leidis Tugilast motivatsiooni õpingute jätkamiseks

Tugilasse pöördus noorsootöötaja soovitusel 17-aastane tüdruk, kellel oli plaan 9. klassis õpingud katkestada. Tugilas sai ta motivatsiooni põhikool lõpetada ja seejärel asus ta Tugila toetusel otsima ka edasiõppimisvõimalusi. Tüdrukul oli kindel soov lahkuda kodukohast ja minna õppima Tartusse. Tugila aitas tal eriala valida ning dokumente vormistada, orienteeruda sisseastumisega seotud infos. Samuti aitas Tugila leida sobiva ühiselamu, selgitades eelnevalt tüdruku ja tema perekonna võimalusi. Sügisel käis Tugila spetsialist tüdrukut uues koolis ja ühiselamus vaatamas ning tutvustas teda Tartus toimetavale noorsootöötajale.

Järgmine >>