Ühine matk päästis noore halvalt teelt

Noormees, kelle vanem suri mõned aastad tagasi, kaotas täielikult huvi õppimise vastu ja loobus koolis käimisest. Teine vanem enam temaga hakkama ei saanud. Rahaprobleeme noorel ei olnud, sest hakkas saama toitjakaotuspensioni, kuid kodu asemel elas sõprade juures.

Sõprade kaudu õnnestus noor kutsuda noortekeskusesse. Taustainfo tuli Tugilale kohalikust KOV-ist.

Noorsootöötaja sai temaga lähemalt jutule ühismatkal, kus tehti ühiselt süüa ja räägiti noort huvitavatel teemadel. Koostöö ja tiheda suhtluse tulemusena läks noor sügisel tagasi kooli ja õpib seal väga edukalt. Tema enda soovil sai kool valitud kodukohast ja sõpradest kaugemale, et ei tekiks halbu ahvatlusi. Tugila töötaja suhtleb noorega FB vahendusel ja märkab väga suurt muutust – noor on väga sõbralik ja n-ö täiskasvanuks saanud.