Noorte Tugila on juba aidanud 441 õppimise või tööga hõivamata 15-26 aastast noort

8.04.2016

Noorte Tugila projekt (www.tugila.ee) tegutseb 40 noortekeskuses üle Eesti alates eelmise aasta novembrist. Tänaseks on Tugilast individuaalset jõustamist ja tuge saanud 441 noort, kes programmiga liitumise hetkel ei õppinud ega töötanud.

Programmi sisulise juhi Kerli Kõivu sõnul tegeletakse hetkel aktiivselt 343 noorega. “Õppimise ja tööga hõivamata noorte puhul ei saa nimetada kindlat profiili ega probleemi. Näiteks keerulise tausta ja sassis koduste suhetega noor oli õpinguid katkestamas ja soovis tööle asuda. Dokumentide väljavõtmine oli reaalselt koolis mittekäivale ja ennast ise elatavale noorele õigeks valikuks. Programmi abiga leiti tähtajatu töölepinguga töökoht, kuid kuu möödudes lahkus noor omal soovil. Tema tervis halvenes ja ta jäi ilma elukohast. Noorsootöötaja ja KOV sotsiaalosakonna ühiste jõududega asus noor erakorralise toetuse toel elama sotsiaalelupinnale ja külastas karjäärinõustajat. Peatselt asub noor tööle vabatahtlikuna. Samas aitas Tugila leida töö kõrgharidusega, kuid madala enesekindlusega noorel, kes lihtsalt kartis tööle kandideerida. Noorte Tugila programmi on praeguseks edukalt läbinud 93 noort, kellega hoitakse veel kuni poole aasta jooksul kontakti”

Võru Noortekeskuse juhataja Marion Tamberg märgib mittetöötavate ja -õppivate ehk NEET-noorte puhul individuaalse lähenemise tähtsust. Ta toob näitena nende keskuse noorsootöötaja Minni Aia poolt toetatud protsessi, kus tööst mittehuvituva ja võlgades noore olukorra parandamiseks piisas võlanõustamisteenusest. “Noor töötab nüüd töölepingu alusel ja on rahul sõlmitud maksegraafikuga. Tal on täpne ülevaade varasemate võlgade tasumiseks kuluvast igakuisest summast,” selgitab Tamberg

Noorte Tugila on mahukaim noortele suunatud riiklik noortekeskuste programm Eesti ajaloos. Toe rahaline maht 3,1 miljonit eurot võimaldab individuaalselt läheneda kuni 2800 noore inimese muredele aastas, toetades neid õppimise juurde naasmisel või tööelu alustamisel. Rahastus on tagatud 2018. aasta lõpuni.

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (Eesti ANK) tegutseb Eesti noorte heaolu nimel alates 2001. aastast.

Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ja ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivelisuse parandamine“ alusel.

Lisainfo:
Kerli Kõiv
Noorte Tugila programmi sisuline juht
Eesti ANK
telefon 5558 31 34
kerli.koiv@ank.ee

Marion Tamberg
Võru Noortekeskuse juhataja
telefon 5354 30 73
marion@vorunoortekeskus.ee

Koostas: Grete Landson; grete@ank.ee