Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) esindajad Heidi Paabort ja Kerli Kõiv tutvusid Hamburgis, Saksamaal sealsete noorte, kes ei tööta ega õpi, heaks tehtava tööga.

Kolme päeva jooksul külastati erinevaid noortega töötavaid asutusi ning tutvuti hariduslike ja sotsiaalsete programmidega. Seitsme riigi delegatsiooni võttis vastu “School2work” koostööplatvormi Rootsi ja Saksamaa esindajad.

“Õppevisiit pakkus huvitavaid kogemusäiteid Euroopa teistest riikidest, eelkõige töös väga erinevate sihtrühmadega,” ütles visiidil osalenud Noorte Tugila noorsootöö spetsialist Kerli Kõiv.

„Visiidi kaudu tutvusime võimalike noori toetavate metoodikatega, et kohandada neid võimalusel ka Eesti noortele,“ lisas visiidil osalenud Noorte Tugila juht Heidi Paabort. “Saksamaa mõtestatud võrgustikutöö maine noorega kontakti saamiseks ja hilisemal toetamisel on jõudnud meieni ning soovime eelkõige õppida, kuidas veelgi paremini jõustada noori, kes elu keerdkäikude või vähese hariduse tõttu on jäänud töötuks või kukkunud välja haridusest.”

Lisainfo: Heidi Paabort, heidi.paabort@ank.ee, tel. 58091010

Eesti ANK töötab Eesti noorte ja noorsootöötajate heaks aastast 2001.

Noorte Tugila on osa Euroopa poolt algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast, mille eesmärgiks on töö kaotanud või koolist lahkunud noortele võimalikult kiire naasmine ühiskonnaellu. Eestis toimib programm 137 omavalitsuses. Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevusi  rahastatakse  haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt  elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames. Noorte Tugila programmi  viib ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.