PRESSITEADE 14. september 2016 Neljapäeval, 15. septembril sõidavad Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK)  Noorte Tugila programmi 50 esindajat külla Rootsi vastava programmi UngKOMP meeskonnale, et tutvuda Rootsi õppe- ja tööhõiveta noorte heaks tehtavate tegevustega.

Kavas on kohtuda erinevate asutuste esindajatega, et  tutvuda noortele suunatud hariduslike ja sotsiaalsete programmidega. „Rootsi on meile eeskujuks õppe- ja tööga hõivamata noorte kaasamisel ja toetamisel ning soovime oma valikuid nende kogemustest õppides rikastada,“ nentis visiiti korraldav tugimeetme Noorte Tugila juht Heidi Paabort. „Samuti on oluline laiendada oma silmaringi võrgustikutöö ja uute meetodite vallas.“

Lisaks tõdes Paabort, et Noorte Tugila programmi algusest on peatselt möödas aasta. „Just nüüd on õige võtta aega tehtud tööd analüüsida ja tuua välja murekohad, mis meie senise praktika raames on selgunud. Näiteks, miks noored ikkagi ei ole jõudnud haridusse või tööturule? Noorte Tugila programmi tänaseks väärtuseks on lisaks 1100 osaleva noore lugu, kelle mõtteid analüüsides saame ühiselt haridus- ja sotsiaalvaldkonna partneritega arutada, et kuidas ennetada noortega tekkinud olukordi.“

 

Noorte Tugila on mahukaim noortele suunatud riiklik noortekeskuste programm Eesti ajaloos. Projekt tegutseb 40 noortekeskuses alates eelmise aasta novembrist. Tugila programmiga on kaetud kaks kolmandikku Eesti omavalitsustest. Toe rahaline maht 3,1 miljonit eurot võimaldab individuaalselt läheneda kuni 2800 noore inimese muredele aastas, toetades neid õppimise juurde naasmisel või tööelu alustamisel. Rahastus on tagatud 2018. aasta lõpuni.

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (Eesti ANK) tegutseb Eesti noorte heaolu nimel alates 2001. aastast.

Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist ja toimumist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.
Lisainfo:
Heidi Paabort
Noorte Tugila juht, Eesti ANK
telefon 58091010, heidi.paabort@ank.ee

Koostas: Katrin Mesilane; katrin@ank.ee