Noorte Tugilaga liitus 500. õppimise või tööga hõivamata noor

PRESSITEADE
Eesti Avatud Noortekeskuste (Eesti ANK) Noorte Tugila
26.04.2016

number_500Noorte Tugila (www.tugila.ee) tegevuse alustamisest poole aasta möödumisel on programmiga liitunud 500. noor, kes liitumise hetkel ei õppinud ega töötanud. Programmis osalejatest 23% on endale leidnud juba sobiva rakenduse õppimise, töötamise või vabatahtliku töö näol. Noorsootöötaja hoiab eduka noorega jätkuvalt kontakti kuni poole aasta jooksul. Kaudse kasuna programmist saab märkida ka noorte üldist aktiivsemat positsiooni ühiskonnas.Õppimise või tööga hõivamata noorte profiilid ja kojujäämise lood erinevad üksteisest. Noorte Tugila klientide hulgas leidub nii põhihariduse omandamise pooleli jätnuid kui ka vanematekodus elavaid teaduskraadiga mitteaktiivseid noori. Seega on raske leida ühest sobilikku lähenemist ja iga juhtum on unikaalne, lähtudes eelkõige noore soovidest ja huvidest.

Siiski on selliste noorte motivatsioon oma olukorda muuta enamasti madal ja sageli algatab kontakti noorega noorsootöötaja. Eesti ANK üleskutsetele märgata kogukonnaelust kõrvale jäänud noort, on reageerinud nii lähedasi kui lihtsalt kaaskodanikke. Mobiilse noorsootöö oskustega noorsootöötaja motiveerib noort hindama oma olukorda ja seadma eesmärke. Võrgustikutöö abil lähenetakse võimalikele takistustele nagu sotsiaalprobleemid peres või varasemad võlgnevused.

Noorte Tugila on mahukaim noortele suunatud riiklik noortekeskuste programm Eesti ajaloos. Projekt tegutseb 34 noortekeskuses alates eelmise aasta novembrist. Tugila programmiga on kaetud kolmandik Eesti omavalitsustest. Toe rahaline maht 3,1 miljonit eurot võimaldab individuaalselt läheneda kuni 2800 noore inimese muredele aastas, toetades neid õppimise juurde naasmisel või tööelu alustamisel. Rahastus on tagatud 2018. aasta lõpuni.

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (Eesti ANK) tegutseb Eesti noorte heaolu nimel alates 2001. aastast.

Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ja ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivelisuse parandamine“ alusel.

Lisainfo:
Kerli Kõiv
Noorte Tugila programmi sisuline juht
Eesti ANK
telefon 5558 31 34
kerli.koiv@ank.ee
Koostas: Grete Landson; grete@ank.ee