PRESSITEADE  8. september 2016

Hiljuti liitus juba 1000s õppimise või tööga hõivamata noor Tugila programmiga. Liitunutest enam kui pooled on noormehed.

Noorte Tugila (www.tugila.ee) on alates novembrist 2015 ellu kutsutud programm, aitamaks õppimise ja tööga hõivamata noortel naasta ühiskonnaellu. Tänaseks on Tugilaga liitunud juba 1000 noort, kellest enam kui pooled on noormehed. Kümnendik osalejatest on ise  Tugila poole pöördunud ning näevad programmis tõhusat abilist. Projektist on aasta jooksul juba ka edukalt väljunud esimesed noored, kes on valmis oma kogemust avalikkusega jagama.

Tugimeetme Noorte Tugila juhi Heidi Paaborti sõnul on programmis osalejatest enim põhihariduse omandanuid või haridustee poolelijätnuid, samas osaleb noorte Tugilas ka 30 kõrgharidusega noort. Liitunute hulgas on nii registreeritud kui ka registreerimata töötuid. Viiendik Tugilas osalejatest on erivajadusega. „Põhilise takistusena ühiskonnaelus osalemisel nimetavad noored oma poolelijäänud haridusteed. Siiski märgib veerand noortest ka elukohta väheste võimalustega maapiirkonnas,“ tõdes Paabort. „Arendamist vajavate pädevuste valikus on olenemata vanuselisest  ja soolisest taustast esimesel kohal mõtlemise ja hoiakutega seotud oskused nagu õppima õppimine, otsuste tegemine, probleemide lahendamine, kriitiline mõtlemine ja tegevuste mõju.“

Noorte Tugila noorsootöö spetsialisti Kerli Kõivu sõnul on endast, lähedastest või ühiskonnast tulenevatest takistustest üle saamisel tõhusaks liitlaseks noorsootöö ja sotsiaaltöö koostööjõud. „Noorte Tugilate väärtus väljakutsetega tegelemisel maapiirkondades ja väikelinnades on järjest kasvav. Enim on programmi jõudnud noori Tartumaal, Valgamaal ja Ida-Virumaal. Noortel jääb enim puudu inimlikust mõistmisest, märkamisest ja teda pühendunult kuulavast täiskasvanust. Seda tühimikku saab täita igaüks meie hulgast,” märkis Kõiv.

Noorte Tugila on mahukaim noortele suunatud riiklik noortekeskuste programm Eesti ajaloos. Projekt tegutseb 35 noortekeskuses alates eelmise aasta novembrist. Tugila programmiga on kaetud kaks kolmandikku Eesti omavalitsustest. Toe rahaline maht 3,1 miljonit eurot võimaldab individuaalselt läheneda kuni 2800 noore inimese muredele aastas, toetades neid õppimise juurde naasmisel või tööelu alustamisel. Rahastus on tagatud 2018. aasta lõpuni.
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (Eesti ANK) tegutseb Eesti noorte heaolu nimel alates 2001. aastast.
Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ja ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ alusel.

Lisainfo:
Heidi Paabort
Noorte Tugila juht, Eesti ANK
telefon 58091010
heidi.paabort@ank.ee

Koostas: Katrin Mesilane; katrin@ank.ee