PRESSITEADE: 7.11.2017 – Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ

Konverentsil “Kogukonnagarantii ehk kuidas kogukond saab toetada noori, kes ei tööta ega õpi?” arutlevad mitmetel meie ühiskonna jaoks olulistel teemadel nii väliseksperdid kui ka Eesti riigi esindajad, teiste seas vabariigi president Kersti Kaljulaid.

Neljapäeval, 9. novembril Tartu Lydia hotellis (Ülikooli 14, Tartu) toimuvale konverentsile on oodata kuni 180 spetsialisti ja eksperti Eestist, Türgist, Leedust, Lätist, Saksamaalt, Rootsist, Poolast ja Soomest.

Lisaks huvitavatele ettekannetele on võimalik päeva teisel poolel aktiivselt kaasa lüüa kuues erinevas töötoas, kus tutvustatakse noortele suunatud omanäolisi programme, noorsootöö täiustamise võimalusi, ideid ja saavutusi nii Eestis kui ka välisriikides.

Milliseid ettekandeid saab kuulata?

Konverentsi ametlik osa algab kl 11 Haridus- ja Teadusministeeriumi tervitusega, mille järel võtab moderaator Eeva Esse üle noorte arutelu juhtimise, kus oma kogemusest nii haridusteel kui ka tööelus räägivad Sandra Eowyn Karu ja TÜ ajakirjandustudeng Vahur Joa.

Seejärel toimub paneel, kus arutletakse Eesti ühiskonnas inimeste võrdsusest. Kui palju mõjutab meie taust ja võimalused meie elu ja valikuid? Oma arvamust jagavad Eesti riigiasutuste esindajad, aga teistmoodi sõna sekka ütleb ka maailmarändurist noor Leedust.

 NB! Kell 12.40 esineb Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid.

Päeva teisel poolel algab põnev töötubades osalemiste sessioon. Iga osaleja saab võtta osa vastavalt registreerimisel valitud kahest töötoast.

Töötubade teemad on noorsootöö valdkonnas tegutsevatele spetsialistidele eeldatavalt väga huvitavad ja ka kasulikud.

Näiteks on võimalik osa võtta tänaval toimuvast töötoast “Liigume sinna, kus on noored”, sest just see koht on noorsootöös kõikjal riikides väga tähtis.

Võimalik on tutvuda Saksa, Rootsi ja Eesti kogemustega, kuidas kogukonda saab noorte toetamisel kaasa tõmmata. Lisaks tutvustatakse põnevaid uuringuid, arutatakse maailmas laineid lööva dr Kolbi metoodika teemal jne.

Konverentsi päevakava

Täpse päevakava leiab aadressil: https://konverents.ank.ee/#paevakava.

Miks on konverents rahvusvaheline?

Rahvusvahelise lähenemise eesmärk on vahetada erinevate valdkondade ja riikide kogemusi ning leida ühisosa sõltumata sellest, millises vormis või süsteemis noortega töötatakse. Noorte toetamine ja lahenduste otsimine nõuab holistilist lähenemist.

Rahvusvaheline konverents on osa Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise sündmuste programmist, keskendudes noorsootöö ja kolmanda sektori kogemusele, kuidas kogukond saab kõige tulemuslikumalt toetada neid noori, kes ei õpi ega tööta või on nimetatud sihtgruppi sattumise ohus.

Täiendav info

Konverentsi peasaalis tagatakse sünkroontõlge eesti, vene ja inglise keelde. Sünkroontõlge töötubades puudub (v.a peasaalis toimuvas töötoas), samas arvestatakse osalejate keeleliste vajadustega. Viipekeele tõlke vajadus selgitatakse registreerimise käigus.

Konverentsi korraldamist toetavad Riigikantselei, Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Tugimeetme “Noorte Tugila” elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Lisainfo:

Sisulised küsimused Heidi Paabort, +372 5809 1010, heidi.paabort@ank.ee