Tööpakkumisi võid leida erinevatest tööelu keskkondadest:

www.cv.ee
www.cvkeskus.ee
www.tootukassa.ee/toopakkumised

Uuri oma maakonna ajalehtedes olevaid pakkumisi. Samuti vahendavad häid tööpakkumisi ka erinevad päevalehed.

Töö leidmisel saab sind aidata ka Eesti Töötukassa. Töötuna saab ennast arvele võtta noor, kes on vähemalt 16-aastane ning kes ei õpi ega tööta. Kui oled 17-29aastane, töötuna arvel olnud 4 kuud ja sul ei ole erialast haridust ega töökogemust, saab tööandja sinu tööle võtmiseks kasutada teenust „Minu esimene töökoht“. Antud teenuse puhul taotleb tööandja töötukassalt palgatoetust noore tööle võtmiseks. Sõlmitav tööleping peab kestma vähemalt 2 aastat. Rohkem infot “Minu esimene töökoht” programmi kohta.

Igas töötukassa büroos tegutsevad karjääriinfotoad, kuhu võivad pöörduda kõik soovijad. Karjääriinfospetsialistid annavad infot edasiõppimise võimalustest, täiendkoolitustest, tööotsinguga seonduvast, erinevatest info leidmise võimalustest ja kandideerimisdokumentide koostamisest.

Noorte Tugila noorsootöötajad on sulle abiks ja toeks enda võimaluste leidmisel, partnerite otsimisel, partneritega kontakti hoidmisel.