Töökohapõhine õpe on kutseõppe tasemeõppe õppevorm, mille puhul toimub praktiline väljaõpe ettevõttes või asutuses, moodustades vähemalt kaks kolmandikku kogu õppe mahust.
Töökohapõhist õpet rakendatakse kutseõpet andva õppeasutuse õpilase ja praktikakoha koostöös.
Töökohapõhisesse õppesse võib asuda omal initsiatiivil, ettevõtete, asutuste, töötukassa, karjäärikeskuste, kutseõppeasutuste, kutseliitude, kohalike omavalitsuste või muude institutsioonide suunatuna.

Võimaluse täpsemaks uurimiseks võta ühendust kutseõppeasutusega. Vaata millised koolid töökohapõhist õpet pakuvad ning võta huvi korral nendega ühendust.

Noorte Tugila noorsootöötajad saavad olla sulle toeks selles protsessis.