Töövarju kogemus on suurepärane võimalus tutvuda lähemalt huvipakkuva ametiga ning teha sellele tuginedes edasisi otsuseid töö või haridustee valikul.
Töövarjuks olemine tähendab töö jälgimist ja/või töötamist mingil ajaperioodil ettevõttes, asutuses, spetsialisti juures vms. Töövari on inimene, kes tööd jälgib, vastu võtja on inimene või organisatsioon, kelle tööd jälgitakse. Jälgimine võib toimuda terve päev või lepitakse kokku lühem aeg.
Töövarjupäevi korraldavad noortekeskused üle Eesti ning tasub alati uurida, millal on see plaanis või siis teha omaltpoolt ettepanek selle toimumiseks.

Töövarjuks saab minna ka ilma eraldi sündmust ootamata. Noorte Tugila noorsootöötajad on valmis sind toetama ja leidma kontakti sind huvipakkuva ameti osas ning sinu töövarjuks olemise protsessima toetama.