Vabast tahtest tehtud tegu võib muuta sinu elulugu.

Heategevus ja andmine ei paku rõõmu mitte ainult saajale vaid ka andjale. Vabatahtlik töö on väga abistav kuid samas soodustab ka sinu töölesaamist, annab kogemusi, teadmisi, oskusi, kontakte. Tekib tööharjumus ja paraneb meeskonnatööoskus.
Vabatahtlik töö võib olla seotud nii keskkonnakaitse, sotsiaalvaldkonna, kultuuri, haridusega ja veel paljude teiste valdkondadega. See on võimalus oma huvivaldkonda paremini tundma õppida.

Huvitavaid võimalusi vabatahtlikust tööst leiad:
www.vabatahtlikud.ee

Kui sul on soov minna vabatahtlikuks teise riiki, siis uuri vastuvõtvate ja saatvate organisatsioonide andmebaasi.

Uus ja laiemaid võimalusi pakub SA Archimedes Noorteagentuuri poolt Eestis koordineeritud Euroopa Solidaarsuskorpus.

Eesti Töötukassa pakub registreeritud töötutele vabatahtliku töö võimalusi oma partnerite juures. Rohkem infot Eesti Töötukassa kodulehelt või pöördu töötukassa maakondlikku osakonda.

Noorte Tugila noorsootöötajad on sulle abiks ja toeks enda võimaluste leidmisel, partnerite otsimisel.