Noorte Tugila on tegevuskava – 15-26 aastatele õppimise või tööga hõivamata noortele

Noorte Tugila programmEesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (Eesti ANK) tegutseb Eesti noorte heaolu nimel alates 2001. aastast. Aastateks 2015-2018 koostasime Noorte Tugila tegevuskava, mis võimaldas neil aastatel toetada ligi 8000 õppimise või töötamisega hõivamata noort vanuses 15-26. Programmi tegevus jätkub aastatel 2019-2021. Ootus on jõuda 6000 nooreni.

Noorte Tugila on osa Euroopa Liidu poolt algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast, mille eesmärgiks on nt töö kaotanud või koolist lahkunud noortele võimalikult kiire naasmine ühiskonnaellu.

Noortegarantiiga on seotud veel Eesti Töötukassa kaudu pakutav teenus „Minu esimene töökoht“ , Eesti Noorsootöö Keskus ja Eesti Vabaühenduste Liidu kogukonnapraktika.

Noorte Tugilad asuvad kõikides maakondades, va Hiiumaa ja Harjumaa. Tallinnas viib NEET-noorte tugiteenust ellu Tallinna Haridusamet. Üks noortekeskus võib teostada teenust ka mitmes omavalitsuses. Programmiga on ühinenud 24 noortekeskust, kellest igaüks suudab tegutseda kuus kuni 30 noorega.

Noorte Tugila noorsootöötajad toetavad noori, aidates neil oma soovides selgusele jõuda. Lisaks kogemuste saamisele noorsootöö kaudu aitavad Tugilad noortel luua kontakte haridusasutuste, organisatsioonide ja tööandjatega. Noorsootöötaja on osa noore haridustee jätkamist või tööturule sisenemist soosivast võrgustikust. Iga noor osaleb programmis oma vajadustele vastavalt kuni pool aastat. Osalusaja lõppemisel hoitakse noorega kontakti veel vähemalt kuue kuu jooksul.

Kogu programm dokumenteeritakse Noortekeskuste Logiraamatus, mis annab hea ülevaate noore väljakutsest sisenemisel tööellu.

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.

Lisainfo:
Programmijuht Heidi Paabort, heidi.paabort@ank.ee, tel. 58091010
Teenuse kvaliteedijuht Kerli Kõiv, kerli.koiv@ank.ee, tel. 5558 3134