Kas tunned vahel, et Sind ei mõisteta või et Sinu lugu erineb teistest? Kas oled tundnud mõnikord, et murele polegi nagu lahendust? Kas vahel on kõikuma löönud usaldus kaaslaste vastu? Kas vahel on ängistust sellest, et enam ei tea kuidas edasi?
Noorsootöötajad ja teised spetsialistid teavad, et iga inimene on erakordne. Igaühe lugu on ainulaadne ning kordumatu. Igaühel on õigus toetavale sõbrale või kaaslasele, kes kuulab hinnanguid andmata ja aitab raskustest üle saada. Leida üks toetav ja kaasamõtlev täiskasvanu, kes omab Sulle olulisi teadmisi on väärt samm eneseleidmise teel, oma haridustee jätkamisel või töövalikute tegemisel. Noorte Tugila noorsootöötajad on valmis Sinuga vestlema, kuulama ja mõistma, leidma üles Sinu murekohad ja koos arutama lahenduste üle.

Noorte jaoks töötavad spetsialistid ka Rajaleidja keskuses ja Eesti Töötukassas. Suureks paisunud muresid aitab lahendada Peaasjad MTÜ.